FiscaliteitFiscaliteit

  • De uitgevoerde stortingen bieden geen fiscaal voordeel. De geldende fiscale regels kunnen op ieder moment evolueren.
  • Er is een taks van 2 % verschuldigd op de gestorte brutobedragen (voor inwoners van België).
  • Als in de loop van de eerste acht jaar een afkoop wordt uitgevoerd, is ook roerende voorheffing (momenteel 30%) verschuldigd op het deel van de interest die bij de afkoop wordt vastgesteld. Na die eerste acht jaar is geen roerende voorheffing meer verschuldigd.

Download de financiële infofiche