Klachten

Indien u een vraag heeft aangaande uw contract of indien u ontevreden bent over de diensten van Abeille Vie, neem dan eerst contact op met uw gebruikelijke contactpersoon via het bijkantoor in Brussel op 02 627 47 01 / afer-europe@abeille-assurances.fr of via uw makelaar.

Als u niet tevreden bent met het antwoord van onze diensten, of als uw ontevredenheid aanhoudt, dan kunt u contact op te nemen met de Abeille Assurances klachtendienst, per e-mail of per post:

Abeille Vie bevestigt de ontvangst van uw klacht binnen drie werkdagen (tenzij er binnen de week geen inhoudelijk antwoord kan worden gegeven), evenals een definitieve reactie binnen een maand, behalve bij bepaalde omstandigheden waarvan u op de hoogte zal worden gebracht.
Indien u niet tevreden bent met het antwoord van de klachtendienst, heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel - www.ombudsman.as