Welk Beleggingsprofiel hebt u?

Beantwoord de 5 onderstaande vragen en ontdek uw beleggingsprofiel.

1. Hoeveel ervaring heeft u met financiële beleggingen ?

* Aandelen, obligaties, ICBE’s, ...

2. Wat het financiële beleggingen betreft, kunnen fondsen die veel opbrengst genereren ook dieptepunten kennen en een risico op kapitaalverlies met zich meebrengen. Welke van de volgende situaties komt het best met uw visie overeen ?

* Winst en verlies kunnen groter zijn dan de aangegeven percentages.

3. De waarde van uw beleggingportefeuille daalt met 20%. Hoe reageert u ?

4. Wat is uw beleggingshorizon ?

* Dit is geen goede termijn voor het afsluiten van een levensverzekeringscontract, tenzij in bepaalde gevallen zoals wanneer u zich aansluit niet lang voor uw voorziene pensionering.

5. In welke leeftijdscategorie bevindt u zich ?