AFER en zijn partners De vereniging

AFER EUROPE is een volkomen vrije en zelfstandige vereniging van spaarders die ernaar streeft haar leden de mogelijkheid te bieden een spaarvermogen op te bouwen onder zo gunstig mogelijke fiscale, juridische en financiële omstandigheden.

AFER EUROPE kan invloed uitoefenen bij parlementsleden en bij de overheid. Dankzij haar draagkracht kan de vereniging haar stem bij deze instanties laten horen, ook via campagnes in de pers, telkens als dit in het belang van haar leden en het pensioensparen noodzakelijk is.

AFER EUROPE