Het contract en zijn werkingPraktische informatie en af te drukken documenten

Hieronder vindt u de formulieren voor de handelingen op uw AFER Europe contract.

Voor een snelle verwerking van uw aanvraag, kunnen de documenten per e-mail verzonden worden naar

afer-europe@abeille-assurances.fr of per post naar onderstaand adres, met vermelding van uw aansluitingsnummer.

Afer Europe - Abeille Vie, Louizalaan 231, 1050 Brussel

Let op: De Samenvatting Eisen en Behoeften moet aanwezig zijn in uw dossier en is vijf jaar geldig


Overzichtstabel van de vereiste documenten per handeling

Samenvatting van uw Eisen en behoeften 

Stortingformulier

De arbitrageaanvraag

Aanvraag tot gedeeltelijke afkoop

Volledige afkoop

wijziging van begunstigingsclausule

Aanvraag tot voorschot

Volmacht

Aanvaarding van de winst

Adreswijziging

De conventie AFER Europe

Financiële infofiche Levensverzekering

Verklaring op eer voor leden van 85 jaar en ouder