Het contract en zijn werkingHoe neemt u geld op?

U kunt zoveel opnemen wanneer u dat wilt. Wel moet u telkens ten minste € 400 opnemen.U hebt twee mogelijkheden om geld op te nemen van uw multisupport-levensverzekeringscontract: een gedeeltelijke afkoop of het voorschot.

De gedeeltelijke afkoop :

De gedeeltelijke afkoop is een definitieve opvraging van een gedeelte van uw beschikbaar spaartegoed. U bepaalt vrij het opgenomen bedrag, met ten minste € 400 voor elke opvraging. Op de rekening moet een spaartegoed van minstens € 800 blijven staan. Bij gedeeltelijke afkoop kan het zijn dat de opbrengsten en meerwaarden worden belast volgens het fiscale stelsel dat in de huidige belastingvoorschriften is bepaald.

Opmerking: volledige en definitieve afkoop: u kunt op eender welk moment uw lidmaatschap opzeggen en ons vragen om het integrale spaarbedrag over te schrijven.

Voorschot:

Dit is een specifiek en uitzonderlijk financieringsinstrument dat u de mogelijkheid geeft om uw spaargeld in één of meerdere keren op te vragen zonder extra kosten.

U beschikt tijdelijk over een gedeelte van uw spaargelden.

U kunt deze verrichting op eender welk moment uitvoeren via onze website, met uw beveiligde toegangscode.

Ons advies:  

Een gedeeltelijke afkoop of een voorschot. Wat is de beste keuze?

- Als de opname een tijdelijk karakter heeft, dan kiest u best voor een voorschot.

- Als de opname (vermoedelijk) definitief is en als u niet van plan bent om nieuwe stortingen uit te voeren, dan kiest u best voor een gedeeltelijke afkoop. Het is immers zo dat u overschrijvingskosten zult moeten betalen als u na een gedeeltelijke afkoop een nieuwe storting uitvoert. Dit is niet het geval als u een voorschot terugstort.