Het contract en zijn werkingEenvoud en vrijheid, elke dag opnieuw

Het "multisupport" Contract met vrije Stortingen en Opnames is een referentie in de wereld van de levensverzekeringen. Met dit contract kunt u eender welke doelstelling behalen: sparen, pensioen- of erfenisopbouw...

Ontdek snel hoe het contract werkt.

Eenvoud en vrijheid, elke dag opnieuw

1. Hoe wordt u lid?

Vanaf 27 november 2015 zal het niet meer mogelijk zijn om nieuwe levensverzekeringen af te sluiten binnen het samenwerkingsverband met de AFER Europe+ Vereniging. News nl 

 

 

2. Hoe maakt u een storting?

U vult uw multisupport-levensverzekeringscontract aan wanneer u dat het best uitkomt. Wel moet u elke keer ten minste € 150 storten.

U kunt geld storten door overschrijving in euro op de bankrekening van Abeille Vie, enkel afkomstig van een bankrekening op uw naam, het is niet mogelijk stortingen van derden of zakelijke rekeningen te registreren*.

Met een bestendige opdracht kunt u de stortingen op uw AFER EUROPE-contract beter plannen. Bovendien zegt u de domiciliëring op wanneer u dat wilt. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden en er is geen enkele frequentie- of stortingsverplichting.

Uw rekening is bijzonder eenvoudig in gebruik, want u bent helemaal niet verplicht geld bij te storten.

NB : gelieve in de mededeling op uw overschrijvingsformulier te melden : uw aansluitingsnummer (of uw naam en voornaam bij een nieuwe aansluiting) en de gewenste verdeling voor uw storting**, in procent (bijvoorbeeld : 50 % Waarborgfonds, 20 % Afer-Sfer en 30 % Eurosfer). Gelieve ons eveneens, tegelijk met uw overschrijving, het stortingsformulier op te sturen.

* Stortingen voor minderjarigen mogen afkomstig zijn van een bankrekening op naam van de ouders.

** Deze storting moet zijn goedgekeurd door de medeverzekeraars.

Download de infofiche ‘Hoe maakt u een storting?'
Download de verklaring ‘oorsprong van het kapitaal’


3. Het Progressief Investeringsplan

Wilt u uw spaargeld dynamiseren en profiteren van de marktprestaties op lange termijn, maar enkel op het ‘juiste moment’?
Dankzij het Progressief Investeringsplan kunt u op regelmatige basis investeren en de beursschommelingen afvlakken.
Met het Progressief Investeringsplan hoeft u geen eenmalige investering te doen, met de nodige onzekerheid tot gevolg. U kunt daarentegen gratis uw investeringen spreiden in de tijd en over de verschillende rekeneenheden. Dat doet u ofwel via een overschrijving, ofwel via een arbitrage van uw spaargeld.

4. Hoe neemt u geld op?

U kunt zoveel opnemen wanneer u dat wilt. Wel moet u telkens ten minste € 400 opnemen.U hebt twee mogelijkheden om geld op te nemen van uw multisupport-levensverzekeringscontract: een gedeeltelijke afkoop of het voorschot.

De gedeeltelijke afkoop :

De gedeeltelijke afkoop is een definitieve opvraging van een gedeelte van uw beschikbaar spaartegoed. U bepaalt vrij het opgenomen bedrag, met ten minste € 400 voor elke opvraging. Op de rekening moet een spaartegoed van minstens € 800 blijven staan. Bij gedeeltelijke afkoop kan het zijn dat de opbrengsten en meerwaarden worden belast volgens het fiscale stelsel dat in de huidige belastingvoorschriften is bepaald.

Opmerking: volledige en definitieve afkoop: u kunt op eender welk moment uw lidmaatschap opzeggen en ons vragen om het integrale spaarbedrag over te schrijven.

Voorschot:

Dit is een specifiek en uitzonderlijk financieringsinstrument dat u de mogelijkheid geeft om uw spaargeld in één of meerdere keren op te vragen zonder extra kosten.

U beschikt tijdelijk over een gedeelte van uw spaargelden.

U kunt deze verrichting op eender welk moment uitvoeren via onze website, met uw beveiligde toegangscode.

Ons advies:  

Een gedeeltelijke afkoop of een voorschot. Wat is de beste keuze?

- Als de opname een tijdelijk karakter heeft, dan kiest u best voor een voorschot.

- Als de opname (vermoedelijk) definitief is en als u niet van plan bent om nieuwe stortingen uit te voeren, dan kiest u best voor een gedeeltelijke afkoop. Het is immers zo dat u overschrijvingskosten zult moeten betalen als u na een gedeeltelijke afkoop een nieuwe storting uitvoert. Dit is niet het geval als u een voorschot terugstort.


5. Segmentatie

De segmentatie is een techniek van risicoselectie die gericht is op het klasseren van de risico’s volgens bepaalde criteria die de verzekeraar toelaten zijn tarifering en/of de aangeboden waarborgvoorwaarden te bepalen.

Met het oog op de bescherming van de consument, bepaalt de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dat elke segmentatie op het vlak van acceptatie, tarifering en/of omvang van de dekking objectief gerechtvaardigd moet worden door een legitiem doel en legt de verzekeraars in dit opzicht ook een transparantieverplichting op.

Om te kunnen bepalen of wij u een verzekering “overeenkomst voor een Afer Europe+ multifonds spaarverzekering met vrije stortingen en opnames” kunnen aanbieden, passen wij volgende acceptatiecriteria toe :

-           Natuurlijke persoon

(de hoedanigheid van natuurlijke persoon is het enige acceptatiecriterium)

6. Praktische informatie en af te drukken documenten

Hieronder vindt u de formulieren voor de handelingen op uw AFER Europe contract.

Voor een snelle verwerking van uw aanvraag, kunnen de documenten per e-mail verzonden worden naar

afer-europe@abeille-assurances.fr of per post naar onderstaand adres, met vermelding van uw aansluitingsnummer.

Afer Europe - Abeille Vie, Louizalaan 231, 1050 Brussel

Let op: De Samenvatting Eisen en Behoeften moet aanwezig zijn in uw dossier en is vijf jaar geldig


Overzichtstabel van de vereiste documenten per handeling

Samenvatting van uw Eisen en behoeften 

Stortingformulier

De arbitrageaanvraag

Aanvraag tot gedeeltelijke afkoop

Volledige afkoop

wijziging van begunstigingsclausule

Aanvraag tot voorschot

Volmacht

Aanvaarding van de winst

Adreswijziging

De conventie AFER Europe

Financiële infofiche Levensverzekering

Verklaring op eer voor leden van 85 jaar en ouder

7. De Conventie AFER Europe

Overeenkomst voor een AFER Europe+ multifonds spaarverzekering met vrije stortingen en opnames

Download het document