Het contract en zijn werkingSegmentatie

De segmentatie is een techniek van risicoselectie die gericht is op het klasseren van de risico’s volgens bepaalde criteria die de verzekeraar toelaten zijn tarifering en/of de aangeboden waarborgvoorwaarden te bepalen.

Met het oog op de bescherming van de consument, bepaalt de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dat elke segmentatie op het vlak van acceptatie, tarifering en/of omvang van de dekking objectief gerechtvaardigd moet worden door een legitiem doel en legt de verzekeraars in dit opzicht ook een transparantieverplichting op.

Om te kunnen bepalen of wij u een verzekering “overeenkomst voor een Afer Europe+ multifonds spaarverzekering met vrije stortingen en opnames” kunnen aanbieden, passen wij volgende acceptatiecriteria toe :

-           Natuurlijke persoon

(de hoedanigheid van natuurlijke persoon is het enige acceptatiecriterium)