InvesteringsluikenAFER Patrimoine

Het vermogensfonds

AFER Patrimoine werd opgericht op 7 juli 2004. Het doel van dit investeringsfonds is om een regelmatige jaarlijkse waardering te realiseren die hoger is dan die van het Waarborgfonds. De beheerder van het fonds krijgt een grote vrijheid qua investeringskeuze. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van zijn reactievermogen en maximaal geprofiteerd van zijn bekwaamheid, die unaniem door de markt erkend wordt.


1. Prestaties

De valorisatie van de beleggingen gebeurt wekelijks.

  • De waarderingsdatum is telkens de woensdag die volgt op de ontvangst van uw storting.

  • Om al op woensdag interesten te ontvangen, moet u ervoor zorgen dat de stortingen en de aanvragen voor investeringen in rekeneenheden of arbitrage ons ten laatste op dinsdag - voor 16 uur – bereiken. (Is dinsdag een vakantiedag? Dan moet uw storting ons bereiken op de laatste werkdag voor woensdag).


Opgelet. Stortingen die na 16 uur aankomen, zullen pas de daaropvolgende week – vanaf woensdag – worden verloond. Dit geldt zowel voor het waarborgfonds als voor de rekeneenheden.

  • De liquidatiewaarde van de rekeneenheden komt overeen met de sluitingswaarde van de beurs op woensdagavond. Als de beurs niet geopend is op woensdag, dan zal er gekeken worden naar de sluitingskoers van de vorige beursdag.

Een vermogensfonds dat streeft naar betere prestaties dan het Waarborgfonds, maar met een zo laag mogelijke volatiliteit.


2. Samenstelling

30/12/2022

Het GBF AFER Patrimoine wordt naargelang de marktevolutie geïnvesteerd in schatkistcertificaten, in ICBE’s, in obligaties op alle internationale markten en in verschillende sectoren, ... De beheerder van het fonds krijgt een grote vrijheid qua investeringskeuze. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van zijn reactievermogen en   maximaal gepro